TAŃSZE, EKOLOGICZNE

Przygotowujemy  rozwiązania znacząco zmniejszające wydatki na oświetlenie. Dzięki naszej działalności wydatki ponoszone przez mieszkańców miast i gmin z tytułu oświetlenia ulic, parkingów, boisk mogą być mniejsze nawet do 75%.

HIKARI

Podstawą generowania wymiernych oszczędności w oświetleniu ulicznym jest wymiana opraw lamp na LED zużywające mniej energii elektrycznej, trwalsze i łatwo poddające się sterowaniu.
Kolejnym krokiem jest wdrożenie systemu HIKARI, który dzięki zainstalowanym czujnikom i systemowi inteligentnych sterowników daje zdecydowanie większe możliwości oszczędzania energii elektrycznej. Dzięki dostosowaniu poziomu oświetlenia do warunków zewnętrznych i aktualnych potrzeb następuje efektywne wykorzystanie zużywanej energii.

Suma oszczędności z tytułu tych działań może wynieść 75%, a inwestycja zwróci się w krótkim czasie.

Dodatkowo system nadzoru i kontroli na bieżąco monitoruje pracę lamp i dzięki temu zapobiega powstawaniu ewentualnych usterek, a już powstałe szybko lokalizuje i diagnozuje, co obniża koszty utrzymania infrastruktury o połowę.

AKARI

System AKARI został przygotowany specjalnie dla sterowania oświetleniem w tradycyjnej infrastrukturze sodowej. Zaimplementowany system przyniesie oszczędności rzędu 40%, ale ponieważ wymaga zdecydowanie mniejszych nakładów finansowych oraz czasowych jest również bardzo korzystny w ogólnym bilansie finansowym i ekologicznym.

DOKŁADNIE TAKIE JAKIEGO POTRZEBUJESZ

Pomagamy dbać o bezpieczeństwo użytkowników infrastruktury drogowej. Poprzez płynne dostosowanie natężenia oświetlenia do aktualnych potrzeb wzrasta bezpieczeństwo użytkowników ulic, chodników i parkingów.

Ulice, skrzyżowania, przejścia dla pieszych, miejsca rekreacji powinny być doświetlone w taki sposób, żeby zapewnić jak największy komfort i bezpieczeństwo użytkownikom. Badania pokazują, że dobre oświetlenie zmniejsza liczbę wypadków w nocy na drogach miejskich o 30%. Dobre oświetlenie to znaczy takie, które zawsze jest dostosowane do warunków.

Wdrożenie Systemu HIKARI lub AKARI dzięki odpowiednim ustawieniom i zastosowanym czujnikom pozwala na płynną zmianę natężenia oświetlenia w zależności od:

 • pory roku i dnia,
 • natężenia ruchu pieszego i kołowego
 • warunków pogodowych – zarówno w dzień jak i w nocy,
 • indywidualnych wskazań osób administrujących systemem – np. w celu zwiększenia skuteczności monitoringu w miejscach niebezpiecznych,
 • użytkowania ogólnodostępnych miejsc rekreacji – np. orlików czy ścieżek biegowych.

Dzięki naszym systemom możliwe jest sterowanie pojedynczą lampą lub grupą lamp i tworzenie dowolnych scenariuszy oświetlenia.

PROSTE I SZYBKIE STEROWANIE I KONTROLA

Dostarczamy nowoczesne systemy zarządzania oświetleniem HIKARI i AKARI. Nasze rozwiązania sprawiają, że obsługa całego systemu jest szybka, łatwa, zapobiega awariom i jest dostępna z urządzeń mobilnych

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom HIKARI i AKARI zapewniają nieprzerwany dostęp, kontrolę i możliwość sterowania pracą pojedynczej lampy oraz całego systemu.

Kontrola i zdalne sterowanie może się odbywać przy pomocy dowolnego urządzenia podłączonego do internetu. Dedykowana strona internetowa i intuicyjny interfejs sprawiają, że obsługa systemów jest wyjątkowo łatwa i komfortowa. Stworzony dodatkowo panel kontrolny w postaci mapy sytuacyjnej umożliwia szybkie sprawdzenie i parametryzację każdej pojedynczej lampy.

Wszystkie lampy mają zamontowany sterownik obiektowy komunikujący się z Centrum Nadzoru. Komunikacja między Centrum Nadzoru a poszczególnymi lampami oparta jest na dwóch niezależnych i wzajemnie uzupełniających się sposobach komunikacji: PLC (Power Line Communication) oraz RF (Radio Frequency) co zapewnia wysoką skuteczność i szybkość wymiany danych pomiędzy lampami a użytkownikiem systemu oraz eliminuje ryzyko powstawania błędów podczas sterowania ciągami oświetleniowymi.

Poprzez opracowaną przez nas Parametryzację Transmisji Danych w sieci PLC czy RF, możemy zagwarantować, że niezależnie od poziomu zakłóceń liniowych czy radiowych, nasz system odpowiednio dobierze parametry transmisji danych, by nie dopuścić do zakłóceń w działaniu systemu oświetleniowego.

Wszystkie awarie i próby ingerencji w źródło światła są automatycznie diagnozowane, a informacja o miejscu powstania jest natychmiast wysyłana do operatora systemu – dzięki czemu mogą zostać błyskawicznie usunięte.

W KONCEPCJI ‘’SMART CITY’’

Wspieramy rozwój miast w ramach koncepcji „Smart city” Systemy HIKARI i AKARI są świetną bazą dla wdrażania różnego rodzaju rozwiązań wspierających strategiczne zarządzanie miastem

Systemy HIKARI i AKARI proponują szereg nowych rozwiązań wspierających strategiczne zarządzanie miastem w ramach już istniejącej sieci.

Poprzez dołączenie czujników np.: monitoringu warunków atmosferycznych, hałasu, zanieczyszczenia powietrza lub innych zdefiniowanych według potrzeb klienta, nasze systemy pozwalają zbierać dane niezbędne do podejmowania szybkich i ważnych decyzji w zakresie zarządzania miastem, współpracy służb miejskich i dobrego przepływu informacji.

Na podstawie zgromadzonych danych można tworzyć różnego rodzaju statystyki i analizy niezbędne do świadomego podejmowania decyzji w zakresie organizowania i tworzenia przestrzeni miejskiej, inwestowania w punkty usług miejskich np. wypożyczalnie rowerów, parkingów, ścieżek rowerowych itp. uwzględniając już zidentyfikowane potrzeby.

Nie należy zapominać też o tym, że oświetlenie jest kluczowym elementem przy tworzeniu bezpiecznej, przyjaznej i atrakcyjnej atmosfery dla mieszkańców.

OFERTA

 • SYSTEM HIKARI

  dla lamp LED

 • SYSTEM AKARI

  dla lamp sodowych

Proponujemy Państwu ofertę kompleksową:

 • zmiana źródeł światła na LED
 • wdrożenie Systemu HIKARI
 • obsługa
 • serwis

lub częściową:

 • przystosowanie istniejącej infrastruktury z oprawami LED lub sodowymi
 • implementacja systemu HIKARI lub AKARI
 • obsługa
 • serwis

O NAS

Podczas prac nad  Inteligentnymi Systemami Sterowania Oświetleniem Ulicznym przyświecał nam cel uczynienia oświetlenia zewnętrznego tańszym, bardziej ekologicznym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb.

Efektem czteroletnich wysiłków są systemy: HIKARI – dla lamp LED i AKARI – dla lamp sodowych.

Oba systemy:

 • generują znaczące oszczędności ekonomiczne,
 • są ekologiczne,
 • pozwalają dostosować oświetlenie do warunków zewnętrznych i bieżących potrzeb,

a dodatkowo

 • poprawiają bezpieczeństwo użytkowników infrastruktury drogowej,
 • są doskonałą bazą do budowy opartych na nim rozwiązań w ramach koncepcji „Smart City”.

KONTAKT

DANE KONTAKTOWE:

ABC LIGHT Sp. z o.o.
ul. Płaska 23b,
87-100 Toruń
tel. +48 56 655 88 84
NIP:  879-269-54-98

Wyślij wiadomość:

© Copyright - ABC System 2018 | Powered by web4pro